Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022! (update 1.3.2021)

 

Inschrijvingen in het gewoon basisonderwijs verlopen in drie fasen:

Fase 1: Inschrijvingsperiode voor broers en zussen - van maandag 01/03/2021 tot en met zondag 14/03/2021

Fase 2: Inschrijvingsperiode voor iedereen, met voorrangsgroepen indicator of niet-indicator leerlingen - van woensdag 17/03/2021 tot en met dinsdag 30/03/2021.

Fase 3: Vrije inschrijvingen voor iedereen - vanaf dinsdag 20/04/2021

 

Kinderen die al ingeschreven zijn, blijven ingeschreven.

Elke school voorziet een eigen digitaal inschrijvingssysteem (bijv. google forms) op de schoolwebsite. Slechts in uitzonderlijke situaties mag de school ouders fysiek ondersteunen bij de digitale inschrijving.

 

Inschrijvingsafspraken

De digitale inschrijvingen gebeuren chronologisch (= officieel het moment dat in het inschrijvingsregister wordt genoteerd), dus het principe is ‘wie eerst komt, die eerst maalt’. De schoolbesturen hebben afgesproken om het moment waarop de digitale inschrijving door de leerling/ouder is bevestigd te registreren als moment van inschrijving.

 

Hoe kan je jouw kind inschrijven?

  • De start van de digitale inschrijvingen (op afstand) vindt plaats vanaf 1 maart 2020 om 9 uur voor broers en zussen, en vanaf woensdag 17 maart 2021 voor iedereeen.
  • Het systeem van inschrijven is afhankelijk van school tot school. Raadpleeg dus zeker de website van de betrokken school, zodat je weet hoe jouw kind kan worden ingeschreven.

 

KLIK HIER om de vrije plaatsen in de scholen te raadplegen.

KLIK HIER om de contactgegevens van de scholen te raadplegen.

 

Inschrijvingsperiodes

 

Start

Einde

Periode sociale mix*

17 maart 2021 vanaf 9.00 uur

30 maart 2021 tot 12.00 uur              

Opvisperiode sociale mix**           

31 maart 2021 vanaf 12.00 uur              

2 april 2021 tot 24.00 uur

     

Periode vrije inschrijvingen

20 april 2021 vanaf 9.00 uur

 

 

* Iedereen kan zich inschrijven, maar in deze fase geven de basisscholen voorrang aan bepaalde sociale groepen, zoals opgelegd door de Vlaamse regelgeving.

 ** Opvisperiode = de periode waarbinnen enkel leerlingen kunnen worden ingeschreven die geweigerd werden tijdens de voorafgaande voorrangsperiode. Scholen nemen zelf contact op met de geweigerde leerlingen.

 

Meer info over de coronamaatregelen?

www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus